Tap2Get – Rozwiązania informatyczne.

Muzea

Muzea

Opracowaliśmy nową usługę uruchomioną na naszej platformie Tap2Get, dedykowaną dla muzeów, instytucji kulturalnych i turystycznych. Usługa Tap2GetMore tworzy nowoczesny, interaktywny i spersonalizowany kanał komunikacji ze zwiedzającymi muzeum, zwiększa atrakcyjność ekspozycji oraz daje możliwość zwiększenia przychodów placówki. Dzięki wykorzystaniu możliwości smartfonów należących do zwiedzających można im proponować zupełnie nowe doświadczenia związane z multimedialnymi treściami dostarczanymi na telefon.

Projektując usługę Tap2GetMore, wykorzystaliśmy światowe wdrożenia w tej dziedzinie, jednak wzbogaciliśmy je o nasze własne doświadczenia oraz o nowe możliwości technologiczne, jakie pojawiły się w ostatnim okresie na rynku NFC.

Główne elementy, z których składa się usługa Tap2GetMore, to:

 • Unikalne, niepodrabialne identyfikatory NFC rozmieszczone przy eksponatach muzealnych, przy trasach zwiedzania, w otoczeniu placówki muzealnej (jako elementy Muzeum Otwartego), „na mieście” (jako elementy Smart City) i w innych miejscach zależnych od specyfiki obiektu.
 • Smartfony zwiedzających.
 • Platforma Tap2Get
 1. Utrzymująca i udostępniająca treści multimedialne powiązane z konkretnymi eksponatami i (opcjonalnie) z profilami zwiedzających.
 2. Obsługująca sprzedaż biletów, usług (np. wynajęcia przewodnika) oraz pamiątek czy katalogów.

Usługa Tap2GetMore otwiera przed muzeami wiele możliwości, między innymi

Wzbogacenie tzw. customer experience

 1. Dostęp do dodatkowej informacji o eksponacie, która może być prezentowana w wersji językowej odpowiadającej zwiedzającemu.
 2. Dostęp do treści multimedialnych poszerzających wiedzę na temat eksponatu, np. animacje, filmy, gry, itp.
 3. Możliwość personalizacji przekazu, np. ze względu na wiek (dziecko, uczeń, osoba dorosła) lub posiadane dane profilowe (w tym cookies). 
 4. Ułatwienia dla niepełnosprawnych z ograniczeniami słuchowymi lub wzrokowymi.

Zwiększenie przychodów poprzez

 1. Możliwość zapraszanie potencjalnych zwiedzających miasto do zwiedzenia muzeum (w tym sprzedaż biletów) poprzez Tagi NFC umieszczone na obiektach lub trasach turystycznych w mieście.
 2. Sprzedaż biletów wstępu na wystawy czasowe lub specjalne wydarzenia.
 3. Sprzedaż pamiątek lub katalogów, np. do odbioru w sklepiku przy wyjściu.
 4. Umożliwienie przekazania dotacji dla muzeum poprzez wskazaną fundację lub składkę członkowską.
 5. Możliwość zamówienia zwiedzania z przewodnikiem na konkretny termin.
 6.  

Usprawnienia procesów operacyjnych

 1. Możliwość oznakowania każdego eksponatu odpowiednio dopasowanym technologicznie Tagiem NFC dzięki czemu będzie możliwość łatwego i bez kosztowego uaktualniania informacji wyświetlanych zwiedzającym. W przypadku zmiany wystawy, czy eksponatów pracownicy muzeum mogą łatwo sami zmienić wyświetlane treści dzięki dostępowi do panelu administracyjnego.
 2. Możliwość skatalogowania obiektów poprzez stworzenie bazy danych online, do wpisów w której, poprzez skanowanie Taga telefonem, będą mogli mieć dostęp wyłącznie uprawnieni pracownicy muzeum.
 3. Możliwość monitorowania prac ekip sprzątających oraz ochrony obiektu dzięki wprowadzeniu obowiązku zeskanowania przez nich Tagów w określonych punktach muzeum.