Tap2Get – Rozwiązania informatyczne.

Rynek dzieł sztuki

Rynek dzieł sztuki

Opracowaliśmy nową usługę Tap2GetArt dedykowaną dla rynku sztuki. Naszym celem jest ułatwienie artystom (i innym podmiotom) integracji świata realnych dzieł i utworów ze światem cyfrowym i wirtualnym, który w obecnych czasach odgrywa na tym rynku coraz większą rolę. Artyści, inwestorzy, pośrednicy, domy aukcyjne, muzea i inne podmioty działające na tym rynku zmagają się obecnie nie tylko ze znanymi z przeszłości problemami takimi jak fałszerstwa dzieł i kosztowny system sprzedaży narażający je na zniszczenie, ale także z wieloma nowymi, często nie do końca rozpoznanymi zjawiskami i problemami na rynku dzieł cyfrowych.

Zaprojektowana przez nas usługa na platformie Tap2Get obsługuje kilka modeli biznesowych i umożliwia między innymi:

  • Bezpieczne znakowanie i autentykację oryginałów dzieł, w tym dzieł cyfrowych.
  • Dostarczanie właściwej, kontekstowej informacji o dziełach, w tym o ich twórcach i aktualnych właścicielach.
  • Tworzenie cyfrowych odpowiedników dzieł realnych i ich rejestrację na wybranych platformach wymiany (scentralizowanych lub rozproszonych typu blockchain).
  • Zwiększenie „płynności” obrotu dziełami, między innymi poprzez:
    • Opcję powiązania własności odpowiednika cyfrowego z własnością dzieła realnego;
    • Opcję akceptacji płatności w kryptowalutach.
  • Obsługę modelu biznesowego prowizji dla twórców od przyszłych transakcji sprzedaży.